Inhaaltoetsen

Toets gemist…en nu?

Toetsen zijn belangrijke onderdelen in het onderwijsleerproces. Niet deelnemen aan een toets heeft dan ook stevige consequenties voor de leerling. De leerling krijgt geen zicht op de mate waarin hij de stof beheerst en heeft een *  in de cijferlijst staan. Daarom organiseren wij een inhaalmoment voor gemiste toetsen.

Avila biedt aan leerlingen en docenten de gelegenheid een inhaaltoets te maken in lokaal 9 onder toezicht van mevrouw Kuppen of de heer Laurens.
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen de gemiste toets inhalen op vrijdag, het laatste flexuur
Leerlingen uit klas 4 kunnen de gemiste toets inhalen op donderdag, het laatste flexuur.
Het inhaal uur duurt dan van 14.50 uur tot 15.40 uur.

Spelregels:

De inhaaltoets betreft een gemist proefwerk; er is geen inhaalmoment voor een gemiste luistertoets of schriftelijke overhoringen. Voor een toets kan slechts 1 afspraak gemaakt worden voor een inhaalmoment.
Als de leerling niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, dan mag de docent het eerstvolgende moment dat de leerling weer aanwezig is in zijn of haar les, de toets aanbieden aan de leerling om deze door de leerling te laten maken in lokaal 9.

 

Mevrouw Kuppen of de heer Laurens nemen inhaaltoetsen af:

  • Klas 1 t/m 3: op vrijdag het 9e uur in lokaal 9 bij een regulier rooster.
  • Klas 4: op donderdag het 9e uur in lokaal 9 bij een regulier rooster.
  • Bij een verkort rooster volgt het inhaalmoment aansluitend aan het laatste lesuur.

 Deelname aan een inhaaltoets zoals boven aangegeven vraagt inzet van de leerling:

  • De leerling gaat naar de docent, vraagt toestemming de inhaaltoets te maken en spreekt een unieke datum af waarop de toets wordt afgenomen. Op het afgesproken inhaalmoment is de leerling tijdig in lokaal 9 aanwezig en heeft hij schrijfmaterialen, rekenmachine e.d. bij zich.

Deelname aan een inhaaltoets zoals boven aangegeven vraagt inzet van de docent:

  • De docent zorgt er voor dat de toets (met instructies) minimaal een dag voor het inhaalmoment klaarligt in lokaal 9.
  • De docent verandert het *  in SOM in het werkelijk behaalde cijfer.

 

September 2017


De schoolleiding