LWOO

Leerwegondersteuning betekent extra hulp en zorg om een VMBO diploma te kunnen halen. Deze ondersteuning is bedoeld voor die leerlingen die het niveau van het VMBO aan kunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te halen. Leerwegondersteuning geldt voor alle leerwegen van het VMBO. Na het VMBO stromen deze leerlingen gewoon door naar het MBO.
Avila College heeft geen aparte LWOO-klassen. We geven leerlingen met deze beschikking extra hulp en begeleiding waar nodig.