Inhaaltoetsen

Toets gemist…en nu?

Toetsen zijn belangrijke onderdelen in het onderwijsleerproces. Niet deelnemen aan een toets heeft dan ook stevige consequenties voor de leerling. De leerling krijgt geen zicht op de mate waarin hij de stof beheerst en heeft een *  in de cijferlijst staan. Daarom organiseren wij inhaalmomenten voor gemiste toetsen.

Avila biedt aan leerlingen en docenten de gelegenheid een inhaaltoets te (laten) maken in lokaal 9.
Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen elke dag de gemiste toets inhalen vanaf 14.50 uur (het laatste flexuur).
Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen elke dag de gemiste toets inhalen tussen 14.10 uur en 15.45 uur (8e en 9e flexuur). Uiteraard krijg je voor het inhalen van een toets geen stempel.

Spelregels:

De inhaaltoets betreft een gemist proefwerk. Er is geen inhaalmoment voor een gemiste luistertoets of schriftelijke overhoringen. Voor een toets kan slechts één afspraak gemaakt worden voor een inhaalmoment.
Als de leerling niet verschijnt op het afgesproken tijdstip kan de docent het eerstvolgende moment dat de leerling weer aanwezig is in zijn of haar les, deze leerling verplichten om de toets te maken op het eerstvolgende inhaalmoment (‘s middags in lokaal 9)

Wanneer een bovenbouw-leerling ook deze tweede mogelijkheid onbenut laat, wordt melding gemaakt bij de examencommissie.

 Kortom, inhaaltoetsen worden afgenomen voor:

  • klas 1 en 2: elke dag het 9e uur in lokaal 9 (bij een regulier rooster).
  • klas 3 en 4: elke dag vanaf het 8e uur in lokaal 9 bij een regulier rooster.
  • bij een verkort rooster volgt het inhaalmoment aansluitend aan het laatste lesuur.

Deelname aan een inhaaltoets zoals boven aangegeven vraagt inzet van de leerling:

  • De leerling gaat naar de docent, vraagt toestemming de inhaaltoets te maken en spreekt een unieke datum af waarop de toets wordt afgenomen. Op het afgesproken inhaalmoment is de leerling tijdig in lokaal 9 aanwezig en heeft hij schrijfmaterialen, rekenmachine e.d. bij zich.

Deelname aan een inhaaltoets zoals boven aangegeven vraagt inzet van de docent:

  • De docent zorgt ervoor dat de toets (met instructies) minimaal één dag voor het inhaalmoment in lokaal 9 aanwezig is.
  • De docent verandert het *  in SOM in het werkelijk behaalde cijfer.

 

November 2018


De schoolleiding