Belangrijk nieuws voor ouders / leerlingen - Update Coronavirus (15 maart)

15.03.2020 Vanavond ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen van Scholengroep Carmel Hengelo een brief (zie onderstaand), waarin de informatie vanuit de persconferentie is meegenomen. Hierin staat nog een aantal wijzigingen t.o.v. de eerder verzonden brief. De inhoud kunt u onderstaand vinden.

Brief sluiting school 16 maart t/m 6 april