HERSTART SCHOOLEXAMENS

01.04.2020

Via de mail is bijgaande brief LINK vanavond naar alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) gestuurd.

Lees deze brief goed, want er staat belangrijke informatie in!