Documenten/regelingen

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school.

Schoolgids

De schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Avila College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

  Privacy reglement en social media protocol

   PTO - onderbouw

   Onderstaand vindt u de PTO's van het schooljaar 2020 - 2021 (Programma van Toetsing Onderbouw)

   PTA - bovenbouw

   Onderstaand vindt u de PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement van het schooljaar 2021 - 2022.

   Overgangsnormen

   Toelatingsbeleid

   Klachtenregeling

   Jaarplanning

   Lestijden

   Normaal rooster:

   LESUURTIJDLES
   108.30 - 09.101e flexuur
   2+309.15 - 10.3580 min. les
   10.35 - 10.5520 min. pauze
   4+5
   10.55 - 12.15
   80 min. les

   12.15 - 12.35
   20 min. pauze
   6+7
   12.35 - 13.55
   80 min. les

   13.55 - 14.10
   15 min. pauze
   8
   14.10 - 14.50
   2e flexuur
   9
   14.50 - 15.30
   3e flexuur


   Vakanties

   VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022

   Herfstvakantie

   16 okt. 2021 t/m 22 okt. 2021

   Kerstvakantie

   25 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022

   Voorjaarsvakantie

   19 feb. 2022 t/m 25 feb. 2022

   Pasen

   16 apr. t/m 18 apr. 2022

   Meivakantie

   23 apr. 2022 t/m 6 mei 2022

   Hemelvaartsweekend

   26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

   Pinksteren

   4 jun. 2022 t/m 6 jun. 2022

   Zomervakantie

   16 jul. 2022 t/m 29 aug. 2022


   Algemene schoolbijdrage 2021-2022

   Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis

   € 3,00

   Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

   € 4,00

   Algemene culturele en sportieve vorming

   € 15,00

   Oudervereniging

   € 1,50

   Leerlingenvereniging

   € 1,50

   Totaal

   € 25,00


   Klik hier voor de specifieke schoolbijdrage 2021 - 2022