Documenten/regelingen

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school.

Schoolgids

De schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Avila College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

PTA & PTO

PTO

Onderstaand vind je de PTO (Programma van Toetsing Onderbouw)

PTA

Onderstaand vind je de PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement van schooljaar 2019 - 2020.

Onderstaand vind je de PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement van schooljaar 2020 - 2021.

Examenreglement

Overgangsnormen

Toelatingsbeleid

Klachtenregeling

Algemeen

Bestanden Avila

Jaarplanning


Lestijden

Normaal rooster:

LESUURTIJDLES
108.30 - 09.101e flexuur
2+309.15 - 10.3580 min. les

10.35 - 10.55
20 min. pauze
4+5
10.55 - 12.15
80 min. les

12.15 - 12.35
20 min. pauze
6+7
12.35 - 13.55
80 min. les

13.55 - 14.10
15 min. pauze
8
14.10 - 14.50
2e flexuur
9
14.50 - 15.30
3e flexuur


Vakanties

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Herfstvakantie

10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020

Kerstvakantie

19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021

Voorjaarsvakantie

20 feb. 2021 t/m 28 feb. 2021

Pasen

3 t/m 5 apr. 2021

Meivakantie

24 apr. 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsweekend

13 mei 2021 t/m 16 mei 2021

Pinksteren

22 mei 2021 t/m 24 mei 2021

Zomervakantie

10 jul. 2021 t/m 22 aug. 2021


Algemene schoolbijdrage 2020-2021

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00


Klik hier voor de specifieke schoolbijdrage 2020 - 2021