Flexrooster

Op het Avila College introduceren we het flexrooster. Met dit flexrooster krijgen leerlingen meer keuzemogelijkheden en daarmee meer de regie over hun eigen leren.

Minder reguliere lessen, meer keuzemogelijkheden.

Kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag worden gegeven. Deze lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste plek in het rooster. Daarnaast is het verplicht om per week vijf zgn. flexuren van 40 minuten te volgen.

De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere vakken of ’s middags na de vaste vakken worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal 5 per week hebben gevolgd.