Aanmelden

AANMELDEN / HERZIEN ADVIES

Herzien advies
Procedure herzien advies voor leerlingen aanmelding schooljaar 2021 - 2022

Het is mogelijk dat leerlingen een hoger advies hebben gekregen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Als dat voor uw zoon of dochter geldt, dan kunt u contact opnemen met:
mevr. Mick Geurts - m.geurts@carmelhengelo.nl of
mevr. Leonie de Wit - L.dewit@carmelhengelo.nl
U kunt dan de wens voor een ander niveau doorgeven.

Als gevolg van het later bekend worden van de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs is de aanmeldingsdatum aangepast. Verzoeken kunnen uiterlijk woensdag 2 juni tot 15:00 uur worden doorgegeven. Op donderdag 3 juni ontvangt u dan een bericht over de definitieve plaatsing.

Aanmelding voor schooljaar 2021-2022

Wij hebben ervoor gekozen de aanmelding fysiek te laten plaatsvinden en willen dit graag zo zorgvuldig mogelijk doen, binnen de richtlijnen van het RIVM. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Hieronder leest u op welke manier u uw zoon/dochter kunt aanmelden:

 • Download het aanmeldingsformulier, de toestemmingsverklaring beeldmateriaal en de vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing.
 • Vul de formulieren in en print deze uit.
 • Voorzie de formulieren van een handtekening van één van de ouders/verzorgers.
 • Van de basisschool heeft u een Aanmelddocument ontvangen waarop onder andere het advies genoteerd staat (dit geldt niet voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden).
 • Alle aanmeldingsdocumenten zijn nodig voor de inschrijving. Voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden is het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal voldoende.
 • Inschrijven kan op onderstaande tijdsblokken, gealfabetiseerd op de achternaam van uw zoon/dochter.
 • Uw zoon/dochter mag vergezeld worden door één ouder/verzorger.

Maandag 29 maart

 • 16.00-17.00 uur: A/B/C/D
 • 17.00-18.00 uur: E/F/G/H/I/J
 • 18.00-19.00 uur: K/L/M/N/O
 • 19.00-20.00 uur: reserveblok voor ouders/leerlingen die op de
  aangegeven tijdstippen niet aanwezig kunnen zijn.

Dinsdag 30 maart:

 • 16.00-17.00 uur : O/P/Q/R/S
 • 17.00-18.00 uur: T/U/V/W/X/Y/Z
 • 18.00-19.00 uur: reserveblok voor ouders/leerlingen die op de
  aangegeven tijdstippen niet aanwezig kunnen zijn.

Indien u op de aangegeven tijd niet in de gelegenheid bent om uw zoon/dochter aan te melden dan kunt u gebruik maken van de reserveblokken. Op deze manier hopen wij de aanmeldingen te kunnen stroomlijnen voor uw en onze veiligheid.

Als het niet mogelijk is uw zoon/dochter fysiek aan te melden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mick Geurts, teamleider onderbouw.

Aanmelding voor klas 3 of 4

Wilt uw zoon of dochter zich aanmelden voor 3 of 4 mavo? Dan kunt u contact opnemen met de heer Martijn Horstman via dit mailadres: m.horstman@carmelhengelo.nl.

Nieuwe leerlingen

Zit jij in groep 8? Dan ga je volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs! Best spannend, want in de brugklas komt er natuurlijk veel op je af. Een andere school, nieuwe klasgenoten, nieuwe vrienden, nieuwe vakken, huiswerk maken, andere docenten...
Best even wennen!

Daar krijg je bij Avila College de eerste weken genoeg tijd voor. Voor je het weet, is je nieuwe school al helemaal vertrouwd en wil je waarschijnlijk niet eens meer terug naar de basisschool.

Kom ook naar het Open Huis!

Dit jaar houden wij een online open huis en deze is hier te bekijken!

Bij de keuze van je nieuwe school is het belangrijk dat je een goed gevoel bij de school hebt, de sfeer je aanspreekt en je je er welkom voelt. Samen met je ouder(s) neem je een belangrijke beslissing, dus neem de tijd en laat je informeren.

Ook moet je op je nieuwe school tot je recht kunnen komen. Avila College is een heel goede mavo, waar we in de onderbouw ook havo-onderwijs geven. Een school dus voor leerlingen met een advies TH/mavo-havo. Een school waar we je uitdagen en waar je de mogelijkheden hebt te groeien, succesvol te zijn. Een school met pit!

Informatieavond

Op 26 november was er een online informatieavond voor ouders/verzorgers leerlingen groep 8 met live webinars en de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Klik hier voor een korte terugblik van de informatieavond. Ook vindt u hieronder meer informatie over ons onderwijs.

Presentatie onderwijs

Klik op onderstaande link om meer te weten te komen over het onderwijs bij ons op het Avila College.

Flexrooster

Op Avila College werken wij met een uniek flexrooster, waarbij de leerling meer invloed heeft op zijn of haar eigen leerproces. Bovendien leert de leerling zelf keuzes te maken en eigen talenten te ontdekken.

Minder reguliere lessen, meer keuzemogelijkheden.

Kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag worden gegeven. Deze lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste plek in het rooster. Daarnaast is het verplicht om per week vijf zgn. flexuren van 40 minuten te volgen.
De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere vakken of ’s middags na de vaste vakken worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal 5 per week hebben gevolgd.

Nieuwsgierig? Klik op onderstaande link.


Van de leerlingen
Leerlingen vertellen in onderstaand filmpje hoe ze de lessen en de sfeer op school ervaren.


Veelgestelde vragen tijdens informatieavond

Op basis van voorgaande jaren hebben we alvast de meest gestelde vragen voor u gebundeld en beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Stel ‘m gerust, mail naar: sch-av-groep8@carmelhengelo.nl

Aanmelden nieuwe leerlingen 2021 - 2022

De aanmeldingsdagen voor de Hengelose VO-scholen zijn, in samenspraak met de basisscholen, gewijzigd. Deze vinden nu plaats op 29 en 30 maart. Hieronder vindt u de formulieren voor de aanmelding. U ontvangt nog nadere informatie over de manier waarop de aanmelding wordt georganiseerd.

Neem onderstaande informatie mee:
Burgerservicenummer leerling (o.a. te vinden op de zorgpas)
Aanmeldingsdocumenten:
1) Aanmeldingsformulier, klik hier

Ziet u geen invulbare pdf? Download dan het bestand eerst naar uw eigen PC of open het in een andere PDF-lezer.

2) Toestemmingsverklaring beeldmateriaal, klik hier

3) Vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing, klik hier

4) Aanmelddocument (met advies van de basisschool)


Aanmeldingen voor leerjaar 3 en 4

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter voor leerjaar 3 en 4 kunt u contact opnemen met onze leerlingencoördinator klas 4, de heer M. Horstman (m.horstman@carmelhengelo.nl), tel.: (074) 245 77 88.


Meer weten?

Op de website van Avila College kun je heel veel te weten komen over onze school. Kijk dus lekker rond!

Hebben jij of je ouder(s) vragen, dan kunnen jullie altijd contact opnemen. We helpen graag verder.

Wilt u gebeld worden, dat kan!

Natuurlijk kan het dat u vragen heeft waar u graag persoonlijk contact over heeft. Gelieve dan een mail te sturen naar Mevr. Mick Geurts teamleider onderbouw Zij neemt dan telefonisch contact met u op.