Onderwijs

 

Avila College – Een school waar je wordt gezien en gekend

 

Op het Avila College zoeken we samen met leerlingen en ouders naar de juiste weg op de mavo (T) of de havo (H). Het Avila College is specifiek ingericht op de brede instroom van leerlingen met een (onbepaald) T- of H-advies. Een leerling die op het Avila College start, heeft drie jaar de tijd om te ontdekken welke leerroute (mavo of havo) bij hem/haar past.

Wat leren wij de leerling?

-          we dagen de leerling uit zichzelf en zijn talenten te ontdekken en kennen,
-          ervaren dat daarbij een goede studiehouding helpt,
-          dat je door samen te leren en samen te werken verder kunt komen.

En dit in een school waar je gezien en gekend wordt: samen leren met plezier!

      Elke leerling krijgt daarom:
-         
een mentor ter ondersteuning van de sociaal/emotionele ontwikkeling,
-          een coach voor de begeleiding van de noodzakelijke vaardigheden.

De leerling krijgt binnen en buiten het lesprogramma verdiepende en verrijkende leeromgevingen aangeboden (o.a. op gebied van cultuur, wiskunde en sport) waaruit een persoonlijke keuze kan worden gemaakt. Tevens krijgt de leerling bij ons extra aandacht voor taal en rekenen.

Ouders en leerlingen spelen een belangrijke rol in het samenspel met de school bij het maken van keuzes tijdens de leerweg van de leerling.

Starten op het Avila College betekent, bij voldoende inzet, gegarandeerd het mavo-diplomaof afronding op 3-havo-niveau. Daar gaan we voor! Hierna is in beide gevallen doorstroom naar 4-havo of mbo niveau 4 mogelijk.

Het Avila College heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bij eindexamens en in doorstroomcijfers laten zien. Daar zijn de leerlingen trots op, en wij ook.


Vragen?
Met vragen over het onderwijs op Avila College kunt u als ouder altijd contact opnemen met Peter ten Dam, teamleider - bovenbouw of Gerco van 't Spijker - onderbouw.
E-mail: p.tendam@carmelhengelo.nl / g.vantspijker@carmelhengelo.nl  
Telefoon: 074-2457788.