Ouderraad Avila College

De ouderraad van Avila College is een actieve raad. Ouders denken en praten kritisch mee over beleidszaken die direct te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen op school. Leden van de raad (uit elk leerjaar twee ouders) zijn aanwezig bij activiteiten als het informatie-avonden, Open Huis en diploma-uitreiking. Ook organiseert de ouderraad,  indien nodig, een thema-avond.
Omdat elk leerjaar twee vertegenwoordigers in de ouderraad heeft afgevaardigd, is deze groep een mix tussen een (klassieke) ouderraad en klankbordgroep. Persoonlijke kwesties worden in de raad niet besproken, daar is het lijntje met de mentor voor.
Door de opzet van onze ouderraad is het wel mogelijk zaken die spelen in een klas via de desbetreffende afvaardiging op een hoger plan te tillen en in de raad bespreekbaar te maken.

Het mailadres van de ouderraad is: ouderraad-Avila@carmelhengelo.nl

Leden van de ouderraad zijn:

mw. M. Wijnhout-Letteboer (klas 1) - voorzitter
mw. I. van ’t Riet (klas 2)
mw. K. Copier (klas 2)
mw. E. Freriksen (klas 3)
dhr. P. Vaanholt (klas 3)
mw. K. Hoekstra (klas 4)

De vergaderdata in het schooljaar 2019 – 2020 zijn: 7 januari, 14 april en 16 juni