Veelgestelde vragen

Selecteer een pagina:

Op de website van Avila College kunt u heel veel te weten komen over onze school. We bundelden voor u de veelgestelde vragen. Voor de overige informatie nodigen we u uit om eens rond te kijken op onze site!

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Veelgestelde vragen tijdens een informatieavond voor groep 8 ouders

1. Met welke adviezen kan een kind zich aanmelden voor het Avila College?
Een leerling met een T-advies of een TH-advies kan zich aanmelden op het Avila College. We verzorgen onderwijs voor een mavo (1 t/m 4) en onderbouw havo (1 t/m 3). Leerlingen hebben hierdoor de tijd om uit te zoeken en te ervaren welk niveau het best bij hen past. In dit proces worden ze begeleid door de mentoren en de vakdocenten.

Leerlingen met een KT-advies nemen wij niet aan op het Avila College. Wij verwijzen deze leerlingen graag door naar onze collega scholen: Het Twickel College Borne, Het Twickel College Delden of C.T. Stork College.


2. Waarom is er gekozen voor lessen van 80 minuten?
Het heeft verschillende voordelen:

- Lessen van 80 minuten zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn voor verdieping en het op maat bedienen van de leerlingen.

- Een leerling heeft 3 lessen van 80 minuten per dag en dat zorgt voor meer rust in de school.

- Minder leswisselingen zorgt ervoor dat er meer effectieve lestijd overblijft, want een les opstarten en beëindigen kost ook de nodige tijd.

Het is aan ons om de lessen op een uitdagende en gevarieerde manier samen te stellen. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen op een actieve manier met de lesstof bezig zijn, aan de hand van de leerdoelen.

Bekijkt u hier een filmpje over het flexrooster en de dagindeling:


3. Zitten er leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar tijdens flexuren?
Ja, flexuren zijn niet leerjaar gebonden. Dat betekent dat uw zoon/dochter tijdens een studiewerktijd-uur in hetzelfde lokaal zit als een aantal 3e of 4e klassers die met hun huiswerk aan de slag gaan.

Er zijn verschillende soorten flexuren:

- SWT (studiewerktijd) = werken aan huiswerk voor diverse vakken

- VST (vakstudie-tijd) = werken aan een specifiek vak met betreffende vakdocent, aan de hand van een opgestelde leervraag/leervragen.

- STIL (stilte-uur) = leren of werken aan huiswerk, maar dan in volledige stilte.

- X-pert (expert-uur) = talenturen of projecturen. Te denken valt aan wiskunde+, sport+, Cambridge Engels, schoolband, fotografie, schilderen op doek of een DJ-clinic.

- HWK (huiswerk-uur) = in leerjaar 1 en 2 hebben leerlingen iedere dag een verplicht huiswerkuur. We vinden het belangrijk onze leerlingen daarmee te helpen. In dit uur kunnen we leerlingen ook helpen met plannen.

4. Waarom werken jullie met een stempelkaart en niet met een digitaal systeem?
We hebben ervoor gekozen om een fysieke stempelkaart te gebruiken. We merken dat dit leerlingen meer bewust maakt hoeveel flexuren zij al gedaan hebben in een week. Ze kunnen op die manier beter plannen. Daarnaast hebben ze zelf de verantwoordelijkheid om de kaart wekelijks te laten zien en ondertekenen door de mentor, ter controle.

Wij ervaren in de praktijk dat er digitaal nog geen alternatief is dat wij beter vinden dan de fysieke stempelkaart. Er zijn wel ontwikkelingen vanuit ons roosterprogramma op dat gebied en we staan daar ook voor open. We zullen echter pas overgaan op een digitaal systeem, wanneer dezelfde bewustwording gecreëerd kan worden als met een fysieke stempelkaart.

5. Is er iedere week mentortijd?
Ja, er is iedere week een vast mentoruur. Hierin werken de leerlingen aan groepsvorming met de klas, maar ook aan individuele ontwikkelpunten.

De mentor is de spil in de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor alle mentorleerlingen. In het mentoruur bespreekt de mentor de laatste ontwikkelingen, helpt de leerlingen met vragen en is er ruimte om te reflecteren op het eigen gedrag en de cijfers.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is grotendeels geïntegreerd in de mentoruren. We ondersteunen leerlingen daarmee om richting de toekomst de juiste keuze(s) te maken.

6. Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, hoe gaat dat dan?
Wij proberen altijd, waar mogelijk, maatwerk te leveren. We hebben een ondersteuningsteam op het Avila College onder leiding van een zorg-coördinator. Deze kijkt bij het aannemen van iedere leerling of en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Soms is een gesprek op voorhand nodig, waarin we samen duidelijke afspraken maken.

Vaak kunnen we de ondersteuning in het reguliere onderwijsproces regelen, via de directe betrokkenen. Daarnaast hebben wij een dyslexie-coördinator op het Avila College die de extra ondersteuning organiseert, die een leerling met dyslexie mogelijk nodig heeft.

Regelmatig hebben wij te maken met leerlingen die op hoog niveau sporten en dus veel trainen. Ook hiervoor geldt dat wij, door een gesprek op voorhand met ouders en leerling, kunnen bekijken hoe wij hierin tegemoet kunnen komen.

7. Wat is RTTI/OMZA precies en waarom werken jullie hier mee?
RTTI staat voor:

- Reproductie,
- Toepassing in een getrainde setting,
- Toepassing in een nieuwe Setting
- Inzicht.

We gebruiken dit RTTI-model voor de toetsen in de onderbouw en leerjaar 3. Ook in leerjaar 4 gaan we in de toekomst over op toetsen volgens het RTTI model.

RTTI geeft veel meer informatie dan alleen een cijfer. We kunnen zien op welke onderdelen een leerling goed scoort en waar nog ontwikkelpunten zitten. Een leerling kan deze resultaten ook altijd zelf inzien en leert dus te kijken naar zijn of haar eigen leerproces.

OMZA staat voor:

- Organisatie,
- Meedoen
- Zelfvertrouwen
- Autonomie.

OMZA gaat meer over praktische en socialiserende competenties. Op die manier kijken we niet alleen naar de theoretische kant, maar ook naar deze belangrijke vaardigheden. In de overgang naar volgende leerjaren tellen deze competenties ook mee.

Samengevat stellen RTTI en OMZA ons in staat om minder te toetsen, omdat we meer gegevens uit de toetsen halen. We zien de complete leerling in plaats van alleen platte cijfers. Dat helpt ons bij vergaderingen, bij het differentiëren in de les en het beter kunnen vaststellen van het juiste niveau, mavo of havo.

8. Doen jullie ook aan buitenschoolse activiteiten?
Ja, zeker weten.

In de onderbouw gaan wij met de klassen naar de dierentuin en nodigen wij een aantal keren per jaar een theatergroep uit. Deze theatervoorstellingen hebben altijd te maken met maatschappelijke thema’s.

In leerjaar 3 kunnen leerlingen op buitenlandse excursie. Er kan een keuze worden gemaakt tussen: de Ardennen, Parijs of Berlijn.

In leerjaar 4 is er een ski-trip en organiseren we een buitenschoolse stuntdag.

Naast deze activiteiten zijn er ook schoolfeesten en een schoolgala. Dit gala vindt vlak voor de kerstvakantie plaats.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld