Veelgestelde vragen

Selecteer een pagina:

Op de website van Avila College kunt u veel te weten komen over onze school. Op deze pagina leest u onze antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. Voor de overige informatie nodigen we u uit om eens rond te kijken op onze site.

Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen tijdens een informatieavond voor groep 8 ouders

1. Met welke adviezen kan een kind zich aanmelden voor het Avila College?
Een leerling met een K/T, een T-advies of een TH-advies kan zich aanmelden op het Avila College. We verzorgen onderwijs voor een mavo (1 t/m 4) en onderbouw havo (1 t/m 3). Leerlingen hebben hierdoor de tijd om uit te zoeken en te ervaren welk niveau het best bij hen past. In dit proces worden ze begeleid door de mentoren en de vakdocenten.


2. Waarom is er gekozen voor lessen van 80 minuten?
Het heeft verschillende voordelen:

- Lessen van 80 minuten zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn voor verdieping en het op maat bedienen van de leerlingen.

- Een leerling heeft 3 lessen van 80 minuten per dag, dat zorgt voor rust in de school en geeft tegelijkertijd een duidelijke structuur aan leerlingen.

- Minder leswisselingen zorgt ervoor dat er meer effectieve lestijd overblijft.

Het is aan ons om de lessen op een uitdagende en gevarieerde manier samen te stellen. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen op een actieve manier met de lesstof bezig zijn.


3. Zitten er leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar tijdens flexuren?
Ja, flexuren zijn niet leerjaar gebonden. Dat betekent dat uw zoon/dochter tijdens vakstudietijd in hetzelfde lokaal zit als een aantal 3e of 4e klassers die met hun opdrachten aan de slag gaan.

Er zijn verschillende soorten flexuren:

- vakstudietijd = werken aan een specifiek vak met de vakdocent, aan de hand van een leervraag.

- STIL (stiltewerkuur) = leren of werken aan (huiswerk)opdrachten, maar dan in volledige stilte.

4. Waarom werken jullie met een stempelkaart en niet met een digitaal systeem?
We hebben ervoor gekozen om een fysieke stempelkaart te gebruiken. We merken dat dit leerlingen meer bewust maakt hoeveel flexuren zij al gedaan hebben in een week. Ze kunnen op die manier beter plannen. Daarnaast hebben ze zelf de verantwoordelijkheid om de kaart wekelijks te laten zien en ondertekenen door de mentor, ter controle.

Wij ervaren in de praktijk dat er digitaal nog geen alternatief is dat wij beter vinden dan de fysieke stempelkaart. Er zijn wel ontwikkelingen vanuit ons roosterprogramma op dat gebied en we staan daar ook voor open. We zullen echter pas overgaan op een digitaal systeem, wanneer dezelfde bewustwording gecreëerd kan worden als met een fysieke stempelkaart.

5. Is er iedere week mentortijd?
Ja, er is iedere week een vast mentoruur. Hierin werken de leerlingen aan groepsvorming met de klas, bespreekt de mentor de laatste ontwikkelingen en helpt de leerlingen met vragen. Daarnaast heeft een elke leerling regelmatig een individueel coachmoment. Tijdens een coachmoment vinden gesprekken plaats over individuele ontwikkelpunten en is er ruimte om te reflecteren op eigen gedrag en de cijfers.

De mentor is de spil in de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor alle mentorleerlingen en ouders.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is grotendeels geïntegreerd in het vak DOE! en in de mentoruren. We ondersteunen leerlingen daarmee om richting de toekomst de juiste keuze(s) te maken.

6. Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, hoe gaat dat dan?
Wij proberen altijd, waar mogelijk, maatwerk te leveren. We hebben een ondersteuningsteam op het Avila College onder leiding van een zorg-coördinator. Deze kijkt bij het aannemen van iedere leerling of en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Soms is een gesprek op voorhand nodig, waarin we samen duidelijke afspraken maken.

Vaak kunnen we de ondersteuning in het reguliere onderwijsproces regelen, via de directe betrokkenen. Daarnaast hebben wij een dyslexie-coördinator op het Avila College die de extra ondersteuning organiseert, die een leerling met dyslexie mogelijk nodig heeft.

Regelmatig hebben wij te maken met leerlingen die op hoog niveau sporten en dus veel trainen. Ook hiervoor geldt dat wij, door een gesprek op voorhand met ouders en leerling, kunnen bekijken hoe wij hierin tegemoet kunnen komen.

7. Wat is RTTI/OMZA precies en waarom werken jullie hier mee?

RTTI
staat voor:

- Reproductie,
- Toepassing in een getrainde setting,
- Toepassing in een nieuwe Setting
- Inzicht.

We gebruiken het RTTI-model voor de toetsen in de onderbouw en de bovenbouw. RTTI geeft veel meer informatie dan alleen een cijfer. We kunnen zien op welke onderdelen een leerling goed scoort en waar nog ontwikkelpunten zitten. Een leerling kan deze resultaten ook altijd zelf inzien en leert dus te kijken naar zijn of haar eigen leerproces.

OMZA staat voor:

- Organisatie,
- Meedoen
- Zelfvertrouwen
- Autonomie.

OMZA gaat om wat meer praktische en socialiserende competenties. Op die manier kijken we niet alleen naar theoretische aspecten, maar ook naar deze belangrijke vaardigheden. In de overgang naar volgende leerjaren tellen deze competenties ook mee.

Samengevat stelt dit ons in staat om minder te toetsen, omdat we meer gegevens uit de toetsen halen. We zien de complete leerling in plaats van alleen platte cijfers. Dat helpt ons bij periodieke vergaderingen, maar ook bij het differentiëren in de les en het beter kunnen determineren tussen mavo en havo.


8. Doen jullie ook aan buitenschoolse activiteiten?
Ja, zeker weten! Teveel om hier allemaal te noemen. We geven enkele voorbeelden. In de onderbouw gaan alle leerlingen naar de dierentuin (Wildlands) en bezoeken een aantal keren een theatervoorstelling, op school of in de schouwburg. In klas 3 kunnen leerlingen mee op buitenlandse excursie. Ze kiezen daarvoor tussen de Ardennen, Parijs of Berlijn. Voor klas 4 organiseren we een ski-tri en is er bijvoorbeeld een buitenschoolse stuntdag.

En natuurlijk zijn er de wenweken, sportdagen, schoolfeesten en het schoolgala! Dat gala is elk jaar vlak voor de Kerstvakantie.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld