Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning.

Avila College kent twee vertrouwenspersonen.

De heer Leo Sand is aangesteld als interne vertrouwenspersoon (e‐mail: l.sand@carmelhengelo.nl, telefoon school: 074‐245 77 88). Hij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Mevrouw Marleen Schrier is onze externe vertrouwenspersoon en het externe aanspreekpunt voor personeelsleden. Mevrouw Schrier is werkzaam bij Human Capital Care (voorheen Santar) en bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl en telefoon: 053 - 750 43 63.